Door de Hoge Raad is op 9 oktober 2015 uitspraak gedaan met betrekking tot de berekening van kinderalimentatie. De Hoge Raad heeft bepaald dat het kindgebonden budget niet langer van de behoefte van de minderjarige(n) dient te worden afgetrokken. Het kindgebonden budget dient te worden opgeteld bij de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

Door deze uitspraak is er in veel gevallen een herberekening van de kinderalimentatie mogelijk. Met name indien de kinderalimentatie na 1 januari 2015 is vastgesteld. Indien u denkt dat deze manier van berekenen in uw situatie tot een wijziging van de kinderalimentatie leidt, dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Wij kunnen de alimentatie vervolgens opnieuw voor u berekenen en beoordelen of u recht heeft op een hoger bedrag aan kinderalimentatie of u een lager bedrag aan kinderalimentatie hoeft te betalen.