Diverse instanties bieden je de reikende hand bij schulden. Met mooie praatjes en (loze) beloftes lokken de instanties de gevoelige en vaak ten einde raad zijnde burgers die kampen met schulden. In veel gevallen zit er echter een addertje onder het gras. De instellingen vragen geld voor hun werkzaamheden, waarbij u tevens kunt twisten over de kwaliteit van hulp die de instanties bieden.

De wetgever heeft in de Wet op het consumentenkrediet geregeld dat schuldbemiddeling verboden en strafbaar is. Hiermee heeft de wetgever beoogd om te voorkomen dat instanties misbruik maken van burgers met schulden.

Wanneer is schuldbemiddeling dan  wel toegestaan? Enkel en alleen indien er sprake is van:
  • Gratis schuldbemiddeling;
  • Schuldbemiddeling door gemeente of gemeentelijke kredietbanken of andere instelling van de gemeente;
  • Schuldbemiddeling door advocaten, curatoren, bewindvoerders ( wettelijke schuldsanering natuurlijke personen WSNP)en deurwaarder.
Een overeenkomst met een instantie (behoudens bovengenoemde) om schulden tegen betaling te regelen is derhalve nietig. Dit houdt in dat alles wat betaald is op grond van onverschuldigde betaling van de instantie teruggevorderd kan worden.

Diverse instanties proberen door middel van constructies de wet te omzeilen. Onlangs heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat wanneer de schuldhulpverlening gratis is, maar tegen betaling budgetbeheer plaatsvindt, er ook sprake is van commerciële schuldhulp. In dat geval is er sprake van verwevenheid tussen de ‘gratis’ schuldbemiddeling en het betaalde inkomensbeheer. De overeenkomst is ook dan nietig en kunt u al uw onverschuldigde betalingen terugvorderen.

Let op, wacht niet te lang met het terugvorderen van de onverschuldigde betaling. Het terug eisen van geld moet, gelet op de verjaringstermijn, binnen 5 jaar gebeuren. Wij hebben al diverse cliënten op dit onderwerp succesvol bijgestaan. Indien wij u ook kunnen helpen horen we het uiteraard graag.

Auteur: de heer J. Verlaan, juridisch adviseur bij Lievekamp Advocatuur te Oss