Goed nieuws!

Naar aanleiding van een uitspraak van de bestuursrechter in Amsterdam van 9 november 2021 heeft een minderjarige verdachte voortaan ook zonder aanhouding recht op vergoeding van de advocaatkosten. Eerder was het zo dat bij een uitnodiging voor een verhoor een verdachte op eigen kosten rechtsbijstand kon inschakelen. Hier is nu - terecht! - verandering in gekomen.

Bijstand advocaat voorafgaand en tijdens politieverhoor

Is uw kind uitgenodigd voor een verhoor bij de Politie? Dan is het verstandig om voorafgaand aan dit verhoor een advocaat in te schakelen! Er kan dan een afspraak worden gemaakt om het verhoor voor te bereiden. Hierbij wordt besproken wat u kunt verwachten, welke rechten u en uw kind heeft en hoe de procedure in zijn werking gaat. Ook kan de advocaat in veel gevallen al voorafgaand aan het eerste verhoor verzoeken om processtukken/ de aangifte. Tot slot zal er advies worden gegeven en in overleg een processtrategie worden gekozen. Op die manier komen u en uw kind goed beslagen ten ijs. 

Geen kosten

De advocaat gaat bovendien kosteloos mee naar het verhoor om de minderjarige ook tijdens het verhoor bij te staan. Hierbij zorgt de advocaat ervoor dat de regels worden nageleefd tijdens het verhoor, dat uw kind alles goed begrijpt en dat de verklaring goed op papier komt te staan. 

Juist voor minderjarigen komt er veel op hen af en is het prettig om direct te worden bijgestaan door een advocaat.

Nu is bepaald dat hier kosteloos recht op bestaat indien u op uitnodiging naar het politiebureau gaat, de zogenaamde ontboden verdachte. (In het geval uw kind wordt aangehouden bestond er al recht op kosteloze rechtsbijstand.)

Contact

Is uw kind uitgenodigd voor een verhoor bij de Politie? Aarzel dan niet om advies in te winnen. Onze jeugdrecht advocaat Willemijn van Koningsveld helpt u graag!