Op maandag 7 juli jl. heeft deken mr. Schnitzler van de Advocatenorde `s-Hertogenbosch de stageverklaring uitgereikt aan Willemijn van Koningsveld. Dat houdt in dat Willemijn haar opleiding tot advocate met goed gevolg heeft afgerond. Zij mag zich officieel advocaat medewerker noemen. Onderstaand een foto van Willemijn met stageverklaring en haar trotse patroon.

Uitreiking stageverklaring aan Willemijn