Een ieder kan door het overlijden van een naaste recht hebben op de nalatenschap. Maar wat is nu eigenlijk de consequentie daarvan? Buiten het aanvaarden dan wel verwerpen van de nalatenschap, denkt men vaak niet aan de mogelijkheid van beneficiaire aanvaarding ofwel de mogelijkheid van stilzwijgende aanvaarding van de nalatenschap. Beneficiaire aanvaarding kan een uitkomst zijn wanneer men niet zeker is van de (positieve/negatieve) inhoud van de nalatenschap. Stilzwijgende aanvaarding kan in zo’n geval juist een gevaar zijn. Met het oog daarop is juridische bijstand op gebied van erfrecht een pré. Zorg dat je niet voor verassingen komt te staan en laat je tijdig informeren!