Advocaat Edgar Verstijnen is door mevrouw Anna Ogorodov gevraagd om deel te nemen aan haar promotieonderzoek. Mevrouw Ogorodov is een onderzoeker van de juridische faculteit Maastricht. zij heeft samengewerkt met hoogleer Strafrecht en advocaat-generaal bij de Hoge Raad Taru Spronken. Het betreft een rechtsvergelijkende empirische studie naar de rol van de raadsman tijdens de politiedetentie. In verband met dit onderzoek wordt Edgar geïnterviewd over zijn ervaringen. Het interview vindt plaats op 7 juli aanstaande. Uiteraard zullen wij u informeren zodra het promotieonderzoek is afgerond.