Mag de werkgever het loon eenzijdig wijzigen op grond van een economische crisis?

Inleiding
In het Nederlandse arbeidsrecht is de hoofdregel dat voor het wijzigen van een arbeidsvoorwaarde de instemming van beide partijen nodig is. In sommige gevallen kan de werkgever de arbeidsvoorwaarden van een werknemer wijzigen zonder de instemming van de werknemer. In dit artikel zal aan de hand van een recente uitspraak, waarbij de werkgever het loon vanwege een economische crisis eenzijdig wilde wijzigen, worden besproken of de (voorgestelde) wijziging stand houdt. Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een gerechtvaardigde eenzijdige wijziging wordt getoetst: 
 
- of de werkgever in redelijkheid tot het wijzigingsvoorstel heeft kunnen komen; 
- of de plannen van de werkgever redelijk zijn;
- of in redelijkheid van de werknemer kan worden gevergd het voorstel te accepteren; 

Wilt u meer weten klik op: "Eenzijdig loon wijzigen door werkgever"