Inmiddels hebben verschillende rechters uitspraak gedaan in de zogenaamde "renteswap-zaken".  Uit deze zaken blijkt dat  de rechter de zogenaamde "zorgplicht" van banken kritisch toetst.  Zo oordeelt de rechtbank Oost Brabant in het "Renteswapvonnis" tegen de Rabobank d.d. 26 maart 2014 als volgt; 

"Op Rabobank rustte de verplichting om de kredietnemer in duidelijke en niet mis te verstane bewoordingen te informeren over de aard van de geadviseerde constructie en de daarvan deel uitmakende renteswap alsmede de daaraan verbonden risico’s." De Rabobank schond zorgplicht door de kredietnemer onvoldoende op risico's bij een rentedaling te wijzen. De Rabobank dient schade voor 60% te vergoeden.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, neem gerust contact op. Onze advocaten zijn graag bereid om u verder te helpen.

Auteur: advocaat mr. G.A. (Edgar) Verstijnen