Juridisch advies aan de werknemer

Als werknemer kunt u te maken krijgen met diverse conflicten met uw werkgever. Wij zien er jaarlijks velen de revue passeren en weten gelukkig de meesten goed op te lossen. Denk hierbij aan aan een dreigend ontslag, het niet uitbetalen van loon of geschillen over ziekmeldingen en re-integratie. Deze voorbeelden kunnen grote (juridische) gevolgen hebben. Het is dan ook belangrijk om in zo'n situatie eerst juridisch advies in te winnen voordat u een beslissing maakt of een volgende stap neemt. Helemaal als het gaat om het beĆ«indigen van uw arbeidsovereenkomst is juridisch advies aan te bevelen. In het geval dat uw werkgever uw arbeidsovereenkomst wil beĆ«indigen zullen we u eerst goed uitleggen wat uw rechten en plichten zijn. Vervolgens beoordelen we samen wat voor u de beste keuze is.

Wij vinden het belangrijk en helpen u graag om:
de grondslag van het ontslag te toetsen (is er een grondslag, is deze aangetoond, is het een geldige grondslag);
- na te gaan of er voor de juiste (juridische) vorm gekozen is door de werkgever;
de voorwaarden te controleren. Zijn ze goed voor u? (hoogte transitievergoeding, rekening gehouden met opzegtermijn, vergoedt de werkgever de juridische kosten);
- te checken of u, in het geval dat u geen nieuwe baan vindt na het ontslag, recht heeft op een uitkering.

In arbeidsrechtelijke kwesties lukt het veelal om geschillen tussen partijen zonder tussenkomst van een rechter op te lossen. Als dat niet mogelijk is, weten we uiteraard onze weg te vinden in een procedure en kunnen we u ook daarin goed bijstaan.

Vraag advies aan uw advocaat arbeidsrecht

Mocht u vragen of hulp nodig hebben, neem dan gerust contact op met advocaat Verstijnen.