Het bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van burgers tegenover de overheid. De overheid neemt besluiten bij het uitvoeren van wetten. Zo kan de overheid besluiten om de wettelijke regels te handhaven, bijvoorbeeld als iemand bouwt zonder vergunning. Maar het bestuursrecht regelt ook op welke manier de overheid beslissingen moet nemen en wat u kunt doen als u het met zo’n beslissing niet eens bent. Daarnaast gaat het bestuursrecht ook over beslissingen van het CBR, zoals een alcoholslot of de EMA maatregel.

Bezwaar en beroep

De meeste bestuursrechtelijke procedures verlopen ongeveer op dezelfde manier. Nadat de overheid een besluit heeft genomen, kunt u daar in beginsel bezwaar tegen maken. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen in beroep gaan.

Wacht niet te lang en vraag onze advocaten direct om advies

De rechtsbescherming, de korte termijnen en de vele formaliteiten maken het bestuursrecht ondoorzichtig. Adequaat handelen is dan ook van groot belang. Wacht daarom niet te lang indien u vragen heeft over het bestuursrecht of een zaak aan ons wilt voorleggen. Wij kunnen bijstaan om zienswijzen of een bezwaarschrift of beroepschrift in te dienen. Onze advocaten bieden burgers en ondernemers de helpende hand.

Indien u vragen heeft over het bestuursrecht of een zaak aan ons wilt voorleggen bel of mail gerust. Wij helpen u graag verder!