Erfgenaam

Wie is de erfgenaam?

De erfgenaam is de persoon die in beginsel recht heeft op een deel van de nalatenschap van de overledene. De wet kent het testamentair erfrecht en het versterferfrecht. Wanneer een overledene geen testament heeft laten opmaken, dan wordt de wet gevolgd en hebben erfgenamen te maken met het versterferfrecht. Bij testamentair erfrecht kan iemand afwijken van de wettelijke regels door een testament op te laten maken. In die zin kunnen (eventueel gedeeltelijk) aanpassingen worden doorgevoerd voor wat betreft hetgeen geërfd wordt en door wie. 

Bij het versterferfrecht wordt enkel naar de wet gekeken. De wet kent vier groepen erfgenamen. Deze groepen betreffen alle vier familieleden en worden trapsgewijs toegepast: als in de eerste groep geen familielid aanwezig is, komt de volgende groep familieleden aan de orde etc. (Juridisch) niet-bloedverwanten kunnen volgens de wet geen erfgenaam zijn, uiteraard met uitzondering van de echtgenoot en geregistreerde partner. 

Vragen over een erfgenaam of erfenis? Stel ze aan ons.

Heeft u meer vragen over een erfgenaam of erfenis? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor in Oss. Wij helpen u graag!