Kindsdeel

Het kindsdeel ontstaat bij het overlijden van een ouder. Het kindsdeel is hetgeen je verkrijgt na verdeling van de nalatenschap met de erfgenamen. Het hangt af van het aantal erfgenamen op welk deel je recht hebt. 

De langstlevende ouder die tevens echtgenoot is, is ook erfgenaam. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat wanneer vader overlijdt, moeder langstlevende ouder is en er twee kinderen zijn, het kindsdeel in principe 1/3e is van de nalatenschap van de overledene. Let hierbij op dat wanneer er een langstlevende ouder is, de kinderen een vordering hebben op die ouder. Zij kunnen de nalatenschap pas opeisen wanneer beide ouders overleden zijn. Er dient ook op dat moment pas bekeken te worden wat de inhoud is van de nalatenschap. Er bestaan in sommige gevallen wel maatregelen om de vordering enigszins zeker te stellen, hiervoor kunt u altijd juridisch advies inwinnen. 

Het kindsdeel en de legitieme portie

Het kindsdeel is iets anders dan de legitieme portie. Het kindsdeel is het bedrag waar iedere erfgenaam recht op heeft bij verdeling van de nalatenschap. Wanneer een kind echter uitgesloten wordt van de nalatenschap en dus 'onterfd' wordt, heeft hij altijd nog recht op een wettelijk minimum. Dat is de legitieme portie.

 

Stel uw advocaat vragen over het kindsdeel

Heeft u vragen over het kindsdeel? Of andere erfrecht vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met ons advocatenkantoor in Oss. Wij helpen u graag!