Legaat

Erfgenamen en een legaat

Een legaat is een bepaling in het testament welke inhoudt dat een omschreven goed of som geld aan een bepaalde persoon toekomt. Deze persoon wordt hierdoor een legataris, geen erfgenaam. Hij heeft alleen recht op hetgeen opgenomen staat in het legaat. De legataris heeft hiermee een vordering op de erfgenamen, het legaat dient namelijk verkregen te worden voordat de nalatenschap verdeeld wordt over de erfgenamen. Schulden van de erflater gaan echter wel voor op het legaat. Er is dus een kans dat een legataris niets ontvangt, maar hij loopt niet het risico de schulden te moeten betalen.

Voorwaarden verbonden aan een legaat

Aan een legaat kunnen bepaalde voorwaarden verbonden worden door de erflater waaraan de legataris moet voldoen. Wanneer een goed niet meer bestaat, dan vervalt het legaat in beginsel. Wanneer de legataris overleden is, vervalt het legaat in principe ook. Hierover kunnen in het testament echter andere afspraken worden gemaakt.

Heeft u vragen over een testament of een legaat? Vraag uw advocaat

Heeft u meer vragen over een legaat? Of andere erfrecht vragen. Neem dan vrijblijvend contact op met ons advocatenkantoor in Oss. Wij helpen u graag!