Verdeling van de nalatenschap

Voordat een nalatenschap verdeeld kan worden tussen de erfgenamen, dient deze eerst 'afgewikkeld te worden'. Bij de afwikkeling van de nalatenschap dienen alle onderdelen van de nalatenschap bekeken en gewaardeerd te worden. Hierbij kan gedacht worden aan het verrekenen van schenkingen, schulden, bekijken van voorschotten op de nalatenschap en taxeren van (onroerende) goederen. De executeur dan wel de gevolmachtigde van de nalatenschap dient deze afwikkeling te regelen en de erfgenamen op de hoogte te houden hiervan. Wanneer de afwikkeling afgerond is, kan de nalatenschap verdeeld worden. Houd er rekening mee dat dit in ieder geval een half jaar tot een jaar kan duren. Wanneer de erfgenamen het niet eens worden over de verdeling, kan men zich tot de rechtbank wenden hiervoor.

 

Stel uw advocaat vragen over de nalatenschap

Heeft u vragen over de verdeling van de nalatenschap? Neem dan vrijblijvend contact op met ons advocatenkantoor in Oss. Wij helpen u graag!