Huurrecht

Het huurrecht geeft aan de huurder en de verhuurder een aantal wettelijke rechten en plichten. Eén van de belangrijkste uitgangspunten is dat beide partijen zich als een goed huurder en verhuurder dienen te gedragen. Dat houdt in dat de huurder onder andere zijn huurbetalingsverplichtingen correct en op tijd moet voldoen. De verhuurder heeft de plicht om het gehuurde te onderhouden en bij gebreken tijdig te herstellen. Tijdens de huur periode kan er veel mis gaan. Indien de huurder of verhuurder zijn plichten niet nakomt, kan dit leiden tot conflicten.

Woning of bedrijfspand

Bij huurzaken kan er veel op het spel staan. Het kan zijn dat u uw huurwoning of bedrijfspand dreigt te moeten verlaten wegens een huurachterstand. Ook kunt u last hebben van gebreken aan uw woning. Als verhuurder kunt u te maken krijgen met een overlast veroorzakende huurder. Ook is het mogelijk dat u als verhuurder de beschikking wenst over uw (bedrijfs)pand wegens bijvoorbeeld dringend eigen gebruik.

Onze advocaten helpen u graag bij al uw huurzaken!

Advocaat Verstijnen en Van Koningsveld helpen u graag en staan zowel huurders als verhuurders bij in juridische procedures. Indien u vragen heeft over het huurrecht of een zaak aan ons wilt voorleggen. Bel of mail gerust, wij helpen u graag verder!

Uw advocaat huurrecht in regio Oss, Den Bosch en Eindhoven