Incasso Advocaat

Succesvol en voordelig incasseren 

U heeft uw prestatie geleverd, maar er wordt niet betaald. Bijna niets is zo vervelend als dat. Lievekamp Advocaten helpt u dan ook graag bij het incasseren van uw vordering. Hierbij rekenen wij een eenmalige bjidrage van € 75,00 exclusief BTW voor het aanmaken van het dossier. Verder betaalt u alleen kosten indien de incasso resultaat oplevert of we een gerechtelijke procedure dienen te starten.

Middels bijgaand incassoformulier kunt u uw vordering uit handen geven. Daarvoor kunt u het incassoformulier invullen en aan ons toezenden. Klik hier om het incassoformulier te openen en daarna op te slaan op uw computer.

Onze aanpak bij incasso

Op het moment dat wij uw incassoformulier volledig ingevuld en ondertekend ontvangen en wij de zaak aannemen, zullen wij u een opdrachtbevestiging sturen. Pas op het moment dat u deze opdrachtbevestiging ontvangt, is uw zaak daadwerkelijk bij ons in behandeling.

Om geen vertraging op te lopen, verzoeken wij u om de op de incasso betrekking hebbende papieren (zoals facturen en eventueel al verzonden aanmaningen) zo spoedig mogelijk aan ons toe te sturen.

Zodra wij voldoende informatie hebben, zullen wij uw debiteur sommeren om binnen 5 dagen alsnog te betalen. Gaat de debiteur niet binnen voornoemde termijn over tot betaling dan nemen wij telefonisch contact met de debiteur op. Wij zullen de debiteur wijzen op de consequenties van het niet betalen. Onze ervaring is dat dit veelal tot het gewenste resultaat leidt.

Incassoprocedure of faillissementsaanvraag

Op het moment dat betaling uitblijft zijn er kort gezegd twee opties. Wij zullen dreigen met een faillissementsaanvraag of een incassoprocedure. Veelal doen we dit door een conceptfaillissementsaanvraag of een conceptdagvaarding op te sturen naar de debiteur. Ook in deze situatie kiezen veel debiteuren eieren voor hun geld.

Indien betaling nog steeds uitblijft zullen wij een inschatting maken van de kansen in een procedure en een kosten-batenanalyse maken. Op basis daarvan zullen we al dan niet gaan procederen. Doel van de faillissementsprocedure is tweeledig. Enerzijds hopen we uiteraard dat de debiteur – ter voorkoming van een faillissement – alsnog betaald. Anderzijds kan het een doel zijn om van een slecht betalend bedrijf af te komen. Het bedrijf kan als gevolg van het faillissement immers niet meer “slachtoffers” maken.

Doel van een incassoprocedure is het verkrijgen van het vonnis. De deurwaarder kan vervolgens het vonnis executeren. Bijvoorbeeld door beslag op een waardevolle auto, beslag op een uitkering etc.

Verwacht u actie van ons, stuur dan het incassoformulier met de benodigde bescheiden op. Wij gaan dan direct voor u aan de slag!

Voorkomen is beter dan genezen: goed debiteurenbeleid
Ieder zichzelf respecterend bedrijf zou een nauwgezet debiteurenbeleid moeten voeren, hierdoor worden veel problemen voorkomen. Lievekamp Advocaten is graag bereid om hierover met u mee te denken. Afhankelijk van uw bedrijf zullen we een passend beleid opstellen.

Bel of mail gerust. Wij helpen u graag verder!

Incasso opdracht formulier

Wilt u een incasso opdracht aan ons verstrekken? Vul dan aub het incassoformulier in en stuur dit aan ons toe.

Incassoformulier downloaden