Geschillenregeling jeugdrecht

Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015 is er veel veranderd in de jeugdzorg. Vanaf die datum is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg.

Een interessante wijziging is de invoering van de zogenaamde "geschillenregeling". De geschillenregeling maakt het mogelijk om discussies en geschillen over de uitvoering van de ondertoezichtstelling te laten beslechten door de kinderrechter.

Deze geschillen kunnen worden voorgelegd door:

  • de minderjarigen vanaf 12 jaar of ouder;
  • de met gezag belaste ouders;
  • de gecertificeerde instelling;
  • diegene die het kind opvoedt binnen zijn of haar gezin;
  • de zorgaanbieder.

Raadpleeg uw advocaat jeugdrecht

Als er sprake is van een geschil dienen partijen eerst te kijken of zij in onderling overleg tot afspraken kunnen komen. Indien dat niet werkt kan het geschil worden voorgelegd aan de kinderrechter. Het geschil kan alleen door tussenkomst van een advocaat worden voorgelegd aan de kinderrechter. Heeft u een discussie over de uitvoering van de ondertoezichtstelling van uw kind of vanuit hoofde van een andere functie?

Neem gerust contact met ons op.