Ondertoezichtstelling & uithuisplaatsing

Ondertoezichtstelling & uithuisplaatsing: de ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing (UHP) zijn zogenaamde kinderbeschermingsmaatregelen, die een kinderrechter kan opleggen als een kind in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd.

Tijdelijk hulp bij ondertoezichtstelling

In het geval van een OTS zullen ouders tijdelijk hulp en toezicht krijgen bij de opvoeding van hun kinderen. Deze hulp zullen de ouders krijgen van de toegewezen gezinsvoogd. Een UHP houdt in dat het kind wordt geplaatst in bijvoorbeeld een tehuis of pleeggezin.

Vraag advies aan uw jeugdadvocaat

Een OTS en UHP zijn vrijwel altijd erg aangrijpend en emotioneel voor de betrokkenen. Wij zijn graag bereid om u in deze te adviseren en hebben veel ervaring in het voeren van verweer om een OTS of UHP te voorkomen of ongedaan te maken. Ook bij een geschil staan wij u graag bij, maak gebruik van de geschillenregeling ondertoezichtstelling.

Neem contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag!