Alimentatie

Met alimentatie wordt de verplichting tot levensonderhoud van een ander bedoeld. Dit valt uiteen in kinder- en partneralimentatie. 

Twee belangrijke begrippen in het kader van alimentatie zijn enerzijds de behoefte van de alimentatiegerechtigde en anderzijds de draagkracht van de alimentatieplichtige. Tussen deze twee termen dient altijd een balans te worden gevonden. Een advocaat kan een berekening hiervoor maken en bijvoorbeeld een verzoek tot aanpassing van de alimentatie doen aan de andere partij. U kunt hierbij onder andere denken aan de situatie waarin uw inkomen verandert, waardoor u minder alimentatie kunt betalen dan voorheen.

Kinderalimentatie

Verschillende personen kunnen onderhoudsplichtig zijn voor kinderen; onder andere de ouders, stiefouders, de verwekker van een kind en een derde die gezag heeft.

Bij kinderalimentatie dient een onderscheid te worden gemaakt tussen minderjarigen en jong-meerderjarigen (18-21 jaar, deze leeftijd kan in sommige gevallen nog langer doorlopen. Dit hangt af van hetgeen door partijen is afgesproken). De alimentatieberekening voor deze twee groepen verschilt.

Mocht een ouder zijn verplichting tot kinderalimentatie niet nakomen, dan kan een beroep worden gedaan op het LBIO (www.LBIO.nl). Deze instantie zal dan toetsen of tot invordering kan worden overgegaan. Daarnaast heeft kinderalimentatie altijd voorrang op het betalen van partneralimentatie.

Partneralimentatie

In sommige gevallen heeft een ex-partner recht op levensonderhoud door de ander. Dit kan het geval zijn wanneer deze ex-partner zelf onvoldoende inkomsten heeft en deze ook niet kan verkrijgen. De berekening van partneralimentatie is anders dan die voor kinderalimentatie. Bij partneralimentatie wordt met veel meer factoren rekening gehouden, waardoor de berekening minder vast ligt dan bij kinderalimentatie het geval is.

Partneralimentatie kan in beginsel maximaal twaalf jaar lopen, een verlenging kan in bijzondere gevallen worden toegestaan door de rechter. Partijen kunnen echter ook een termijn afspreken, deze mag dan in beginsel niet langer zijn dan twaalf jaar. Partijen kunnen hun afspraken omtrent alimentatie vastleggen in een alimentatieovereenkomst.

Wanneer het huwelijk niet langer heeft geduurd dan vijf jaar en er geen kinderen zijn geboren, dan eindigt de verplichting na een termijn die gelijk is aan de duur van het huwelijk.

De alimentatieverplichting eindigt wanneer de alimentatiegerechtigde opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, ofwel gaat samenleven als ware zij gehuwd. Aan deze laatste optie zijn verschillende voorwaarden verbonden, wat het vaak voor de andere partij moeilijk maakt om dit te bewijzen.

Heeft u een alimentatieregeling: vergeet dan niet ieder jaar de indexering van de alimentatie toe te passen.

Advocaat alimentatie

Onze advocaten personen- en familierecht bedienen cliënten uit de regio Oss, Uden, Veghel, 's-Hertogenbosch, Eindhoven en omstreken. Heeft u een vraag over alimentatie en of een alimentatieregeling? Neem gerust contact met ons op om uw zaak voor te leggen.