Pensioen bij echtscheiding

Bij echtscheiding (maar bijvoorbeeld ook bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden) worden afspraken gemaakt over het pensioen van partijen. Hierbij moet dan in ieder geval rekening worden gehouden met aanspraken op ouderdomspensioen en aanspraken op (bijzonder) nabestaandenpensioen.

Bij echtscheiding, beeindiging geregistreerd partnerschap en scheiding van tafel en bed dient het ouderdomspensioen in beginsel verevend te worden tussen partijen. Dit houdt in dat beide partijen recht hebben op de helft van de door de ander tijdens het huwelijk opgebouwde rechten. Deze verevening (en eventueel de verrekening) kan in huwelijkse voorwaarden ofwel in een echtscheidingsconvenant uitgesloten, beperkt of juist uitgebreid worden. De uitbetaling van dit ouderdomspensioen aan de ex-partner kan tot slot op verschillende manieren plaatsvinden.

Een ex-partner kan daarnaast na echtscheiding, beeindiging geregistreerd partnerschap of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed recht hebben op (bijzonder) nabestaandenpensioen bij overlijden van de pensioenopbouwer. Ook dit recht kan uitgesloten worden, mits de partijen daarbij toestemming hebben van de pensioenuitvoerder.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, neem dan contact op met Lievekamp Advocaten. Wij helpen u graag!