Gezag

Minderjarigen staan onder gezag. Dit betekent dat er voor de minderjarige gezorgd moet worden. In die zin heeft de ouder het recht, maar dus ook de plicht om het kind te verzorgen.

Gezag kan ouderlijk gezag inhouden, maar ook gezamenlijk gezag waarbij het gezag wordt uitgeoefend door een ouder en een derde (bijvoorbeeld een nieuwe partner). Als laatste kan gezag ook plaatsvinden in de vorm van voogdij; derden oefenen dan het gezag uit. Een voorbeeld hiervan is Bureau Jeugdzorg. Voogdijschap kan worden opgenomen in het testament van een ouder. Voogdij kan daarnaast ook worden uitgesproken door de rechter.

Gezag kan op zeer veel manieren ontstaan en gewijzigd worden. Wanneer een kind tijdens het huwelijk (in principe ook bij een geregistreerd partnerschap) geboren wordt, krijgen beide ouders direct het gezag. Dit is de standaard regeling. Wanneer partijen na een periode besluiten om te gaan scheiden, zal dit gezamenlijke gezag blijven bestaan. Beëindiging van het gezamenlijk gezag is echter ook mogelijk. Hier zullen wel gewichtige redenen voor moeten zijn.

In alle andere gevallen dan het voorbeeld van hierboven, dient voor gezag vrijwel altijd actie te worden ondernomen. Van belang is bijvoorbeeld om te weten hoe het zit wanneer ouders niet gehuwd zijn en ook geen geregistreerd partnerschap hebben. In dit geval moet er een aantekening worden gemaakt in het gezagsregister, alvorens partijen gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen. Erkennen van de minderjarige is dan dus niet voldoende. Wanneer u een wijziging van het gezag wil, kan een advocaat u hierover adviseren en eventueel een verzoek hiertoe indienen.

Gezagskwesties

Bij gezagskwesties zal de rechter altijd in het oog houden wat het meest in het belang is van de minderjarige. Dit hangt uiteraard af van de omstandigheden van het geval. De rechter heeft daarbij de mogelijkheid om een bijzondere curator te benoemen; dit is een persoon die de belangen van de minderjarige in zo'n geval zal behartigen.

Advocaat gezag

Onze advocaten personen- en familierecht bedienen cliënten uit de regio Oss, Uden, Veghel, 's-Hertogenbosch, Eindhoven en omstreken. Heeft u een vraag over gezagskwesties? Neem gerust contact met ons op om uw zaak voor te leggen.