Bij mediation is het de bedoeling dat partners die gaan scheiden gezamenlijk en in overleg tot afspraken komen over de zaken die met de beëindiging van hun relatie te maken hebben. Met name indien er kinderen bij de scheiding zijn betrokken is het van groot belang dat de scheidende partners met elkaar in gesprek blijven.

Door met elkaar te bespreken wat er speelt kan er meer wederzijds begrip ontstaan. Zo kan er een basis ontstaan van waaruit er afspraken gemaakt kunnen worden. Een groot voordeel van mediation is dat het de mogelijkheid biedt voor maatwerkoplossingen, omdat het meer ruimte biedt voor het maken van diverse afspraken in vergelijking met de mogelijkheden die er bij een rechtbank zijn. Bovendien heeft u de mogelijkheid thuis veel voorwerk te verrichten hetgeen kostenbesparend werkt.

Convenant zonder zitting

Bij mediation wordt toegewerkt naar een convenant, waarin de afspraken over de gevolgen van de echtscheiding of een andere familierechtelijke kwestie worden vastgelegd. De scheiding c.q. de afspraken ten aanzien van de betreffende kwestie zal dan zonder zitting bij de rechtbank worden vastgelegd.

Afspraken maken

Een voorwaarde voor mediation is de bereidheid van (aanstaande ex-) partners om samen aan tafel te zitten. Het is niet nodig dat u het eens bent, het gaat erom dat u de motivatie heeft om er samen uit te komen. Stel uw verwachtingen niet te hoog. Mediation is geen wondermiddel voor ieder conflict. Het is een systeem dat een goed alternatief biedt voor “vechtscheidingen”. Mediation leidt in veel gevallen tot goede resultaten, maar het moet wel een kans krijgen.