Verdeling bezittingen

Wanneer partijen uit elkaar gaan, of het hier nu gaat om een echtscheiding, verbreking samenwoning, of een andere vorm, zullen de gezamenlijke bezittingen van partijen verdeeld moeten worden. Het kan hierbij gaan om grote bezittingen, zoals een woning of een auto. Hierbij kan echter ook gedacht worden aan de dagelijkse spullen van partijen; de inboedel. Ook deze spullen zullen tussen partijen verdeeld moeten worden.

Voor wat betreft de inboedel is het zo dat partijen de verdeling van de inboedel meestal samen regelen, ook zonder hulp van een advocaat. In een overeenkomst of verzoekschrift tot echtscheiding kan in zo'n geval worden opgenomen dat partijen de verdeling van de inboedel samen al geregeld hebben en dat zij hieromtrent niets meer hoeven af te spreken.

Mocht het bovenstaande partijen niet lukken, dan zullen zij afspraken moeten maken over de verdeling, eventueel tezamen met de verdeling van andere bezittingen, zoals een woning en een auto. Hierbij is in ieder geval van belang dat de bezittingen bij helfte tussen partijen verdeeld moeten worden wanneer er sprake is van een (beperkte) gemeenschap van goederen. Wanneer er sprake is van huwelijkse voorwaarden, kan er afhankelijk van de betreffende voorwaarden een afwijkende regeling getroffen zijn tussen partijen.

Indien partijen enkel samenwoonden, en niets over de samenwoning hebben vastgelegd, dient bekeken te worden wie de eigendom heeft over welk onderdeel van de bezittingen. Men kan dan namelijk geen beroep doen op een huwelijksvermogensregime uit de wet. Wanneer partijen het niet eens worden over de verdeling en er samen niet uitkomen, dan kan er eventueel een procedure gestart worden. Hierbij is het dan van belang dat bewijs geleverd wordt voor wat betreft de onderdelen waarvan een partij aangeeft dat deze van hem of haar zijn. Het is daarom ook belangrijk om vast te leggen welke bezittingen van wie zijn, ofwel in het geval van inboedel betaalbewijzen en dergelijke te bewaren.

Advocaat nodig?

Mocht u behoefte hebben aan een nadere toelichting of bijstand in een soortgelijke kwestie, neem dan gerust contact op met onze collega Miranda Verlegh.