Mishandeling

Mishandeling is strafbaar gesteld in artikel 300 tot en met 306 van het Wetboek van Strafrecht. De meeste mensen hebben wel een beeld bij wat wordt verstaan onder een mishandeling. Wat veel mensen niet weten is dat enkel het toebrengen van pijn al voldoende is voor een strafbare mishandeling. Ook weten veel mensen niet dat een enkele duw ook een mishandeling kan inhouden als dit pijn of letsel veroorzaakt. Mishandelen bestaat dus niet enkel uit schoppen of slaan en is veel breder dan dat.

In het strafrecht wordt onderscheid gemaakt tussen een eenvoudige mishandeling en zware mishandeling. Hierbij wordt gekeken naar de intentie van de dader en naar het letsel.

Dader of slachtoffer?

In veel gevallen is niet duidelijk wie er begon met de mishandeling. De Politie gaat er meestal vanuit dat er sprake is van één dader en één slachtoffer. Het hoeft echter niet zo zwart wit te zijn. Soms geldt namelijk "Waar twee vechten hebben twee schuld."

Het is daarom van groot belang dat u direct goed wordt bijgestaan. Uw strafrecht advocaat kan u bijvoorbeeld helpen om tegenaangifte te doen. Ook kan de advocaat in een vroeg stadium voor u beoordelen of er mogelijk sprake was van noodweer of noodweer excess.

Neem contact op met uw strafrecht advocaat

Wij helpen u graag als u wordt verdacht van mishandeling. Neem daarom contact met ons op.

 

Uw strafrechtadvocaat in de regio Oss en Den Bosch