Openlijk geweld

Openlijk geweld is strafbaar gesteld in artikel 141 van het wetboek van Strafrecht. Hiermee is geweld in vereniging tegen personen en goederen strafbaar. Dit kan dus gaan om een vechtpartij in het uitgaansleven of een gezamenlijke vernieling van bijvoorbeeld een bushokje. Voor een openlijke geweldpleging is vereist dat er twee of meer personen aan het geweld hebben deelgenomen. Daarnaast is vereist dat het in het openbaar heeft plaatsgevonden.

Het wetsartikel is in het jaar 2000 (ten tijde van het EK voetbal in Nederland) gewijzigd om bij voetbalgeweld gemakkelijk een groep geweldplegers aansprakelijk te kunnen stellen. Sindsdien is het niet meer vereist dat een individu zelf geweld heeft gepleegd. Wel is een voldoende significante bijdrage aan het geweld vereist. Deze bijdrage kan ook bestaan uit het aanmoedigen van het geweld. Als u bijvoorbeeld joelt "ga door!" of "pak hem!" terwijl iemand anders geweld pleegt, versterkt u daarmee het geweld en kunt u hiervoor aansprakelijk worden gehouden. Dit betekent ook dat u civielrechtelijk aansprakelijk gehouden kunt worden voor de schade veroorzaakt door de geweldshandelingen, feitelijk uitgevoerd door de ander.

Goede verdediging

Er is dus niet veel voor nodig om te komen tot een bewezenverklaring van openlijk geweld. Als u zich niet distantieert van een groep geweldplegers kunt u al gauw als verdachte worden aangemerkt. Bovendien vinden dergelijke feiten vaak plaats in het uitgaansleven wat de betrouwbaarheid van de getuigen kan beinvloeden doordat het bijvoorbeeld donker is of door alcoholgebruik. Het is daarom van belang dat u bij verdenking van openlijk geweld vanaf het eerste moment goede rechtsbijstand krijgt. Op die manier kunt u zich goed verdedigen tegen de beschuldiging van een openlijke geweldpleging.

Neem contact op

Onze advocaten helpen u graag als u wordt verdacht van openlijk geweld tegen personen of goederen. Zij bepalen samen met u een strategie en kunnen u advies geven over uw proceshouding. Indien nodig kunnen er getuigen worden opgeroepen of camerabeelden worden opgevraagd. Ook kunnen onze advocaten een inschatting maken van uw procespositie en van welke uitkomst u kunt verwachten.