Diefstal

Diefstal is in de wet strafbaar gesteld als "Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen".

Dit kan varieren van 'per ongeluk' vergeten om boodschappen af te rekenen tot een overval op een woning in de nachtelijke uren.

Diefstal is een zogenaamd vermogensdelict. Dit zijn delicten die gericht zijn tegen iemands eigendom of bezit. Andere vermogensdelicten zijn heling, fraude, oplichting en witwassen.

Diefstal wordt onderverdeeld in twee categorien. Namelijk eenvoudige diefstal en gekwalificeerde diefstal.

Eenvoudige diefstal

Bij eenvoudige diefstal moet u denken aan winkeldiefstal, fietsendiefstal, koperdiefstal of zakkenrollerij.

Gekwalificeerde diefstal

Bij gekwalificeerde diefstal is er sprake van strafverzwarende omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn een gewapende overval, diefstal met geweld, inbraak in de nachtelijke uren of diefstal gepleegd met meerdere personen.

Neem contact op 

Op welk moment is er sprake van een voltooide diefstal? Wanneer is er sprake van opzet? En wanneer ben je medepleger van of medeplichtig aan diefstal? Onze advocaten helpen u graag als u wordt verdacht van diefstal in welke vorm dan ook. Zij bepalen samen met u een strategie en kunnen u advies geven over uw proceshouding. Ook kunnen zij een inschatting maken van welke straf u kunt verwachten.

Neem voor vragen gerust contact op. Wij staan voor u klaar!

 

Uw strafrecht advocaat in de regio Oss en Den Bosch