Strafbeschikking opgelegd of ontvangen?

Regelmatig hebben wij te maken met cliënten die een strafbeschikking opgelegd hebben gekregen.

Het Openbaar Ministerie mag bij alle overtredingen en voor misdrijven waarop een gevangenisstraf is gesteld van niet meer dan zes jaar een strafbeschikking uitvaardigen. Daarbij kunnen straffen en maatregelen worden opgelegd zoals een taakstraf (van ten hoogste 180 uur), geldboete, onttrekking aan het verkeer, de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer en een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen van ten hoogste zes maanden.

Tegenwoordig kan naast het Openbaar Ministerie, ook de politie (opsporingsambtenaren en personen met een publieke taak belast), een dergelijke strafbeschikking uitvaardigen. Zij kunnen een boete opleggen van ten hoogste € 350,-.

Voorbeeld van strafbeschikking

Een voorbeeld uit de praktijk. Sjors gaat op een zaterdagmiddag naar een festival. Bij controle op het festival blijkt dat hij een XTC-pilletje bij zich heeft. Hierop wordt hem een voorstel gedaan om dit af te doen met een strafbeschikking, namelijk een boete. Sjors kan direct afrekenen, zodat hij alsnog naar het festival kan om te genieten van het festival.


Dit heeft Sjors dan ook gedaan. Lekker gemakkelijk en hij kan meteen door. Maar wat Sjors zich niet heeft gerealiseerd, is dat hij op dat moment een justitiële documentatie, voorheen strafblad, heeft opgebouwd. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor zijn carrière.  Dit is bijvoorbeeld een groot probleem als hij een beroep wil gaan uitoefenen waar een Verklaring Omtrent Gedrag voor nodig is. Daarnaast heeft Sjors door direct af te rekenen vrijwillig aan de strafbeschikking voldaan. Het volgende probleem is aan de orde. Door vrijwillig aan de strafbeschikking te voldoen, heeft Sjors van zijn recht op verzet afstand gedaan. Dit houdt in dat Sjors nu definitief een justitiële documentatie heeft opgebouwd. Aii, dit had Sjors niet voorzien.

Toch gek dat Sjors nu een justitiële documentatie heeft opgebouwd en heeft afgezien van zijn recht op verzet, zonder een raadsman te hebben gesproken en zonder tussenkomst van een rechter!

Indien Sjors de geldboete niet had geaccepteerd, dan had hij binnen 14 dagen verzet kunnen instellen. Dit houdt in dat je het niet eens bent met de strafbeschikking en dat de zaak voor de rechter zal verschijnen. Het voordeel is dat je een raadsman om advies kan vragen, getoetst wordt aan alle vereisten die nodig zijn om veroordeeld te worden en je kan je verhaal doen. Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand alsnog wordt vrijgesproken.

Strafbeschikking opgelegd gekregen

Indien je een strafbeschikking opgelegd krijgt, zie dan nooit af van het recht op verzet. Daarnaast wordt duidelijk uit bovenstaande casus dat het belangrijk is dat je niet direct de boete betaalt. Hiermee sluit u voor uzelf een hoop wegen af en dit heeft vaak onomkeerbare gevolgen.

Mocht u vragen hebben over strafbeschikking of heeft u een dergelijke strafbeschikking aangeboden gekregen neem dan gerust eens contact op. Wij helpen u graag.