Lievekamp Advocaten maakt voorafgaand aan iedere zaak heldere afspraken over de advocaatkosten. Onderstaand de vijf (meest gangbare) mogelijkheden:

1. Betaling op basis van uurtarief
De werkzaamheden worden aan u gedeclareerd op basis van ons uurtarief. Onze advocaten hanteren tarieven van € 195,00 tot € 325,00 per uur exclusief 6% kantoorkosten en 21% BTW.

Het uurtarief wordt op basis van diverse factoren bepaald. De ervaring en specialisatie van de advocaat speelt hierin een rol. Daarnaast maken we onderscheid tussen particuliere en zakelijke clienten. Verder rekenen we in sommige gevallen een spoedtarief. Tot slot is het in zaken met een gering financieel belang mogelijk om een lager tarief af te spreken. 

Voorafgaand aan de zaak maken we een inschatting van de kosten. Iedere factuur wordt voorzien van een duidelijke specificatie.

2. Prijsafspraak voor de gehele zaak ('lump-sum', 'prepaid rechthulp')
Wij komen in onderling overleg een totaalprijs overeen die alle werkzaamheden dekt. Hierdoor weet u waar u aan toe bent en heeft u achteraf geen onzekerheid over de hoogte van de kosten.

3. Pro Deo (gefinancierde rechtsbijstand, toevoeging, advocaat van onvermogen)
Indien u als particulier onder een bepaalde inkomensgrens valt, kunt u gebruik maken van zogenaamde gefinancierde rechtsbijstand. Dit houdt in dat de advocaatkosten door de staat worden voldaan. In sommige gevallen bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De door de advocaat betaalde kosten van o.a. griffierecht, aktes en uittreksels worden aan u doorbelast.

4. Uw rechtsbijstandsverzekeraar vergoedt onze kosten
Indien u verzekerd bent voor juridische bijstand is uw rechtsbijstandsverzekeraar vaak bereid om onze kosten te vergoeden. Hetzelfde geldt in het geval u niet tevreden bent over uw rechtsbijstandsverzekeraar en van ons een second opinion wenst.

5. No cure less pay (no cure no pay)
No cure no pay is (behoudens een enkele uitzondering) niet mogelijk in Nederland. No cure less pay is wel mogelijk. Dit houdt in dat bij het behalen van van de overeengekomen doelstelling er een hogere vergoeding wordt betaald, dan wanneer de doelstelling niet wordt behaald.  

 

KLACHTENREGELING

Wij doen er alles aan om onze cliënten zo goed mogelijk te helpen. Over het algemeen zijn onze cliënten erg tevreden. In het geval u toch ontevreden bent, vernemen wij dit graag en verzoeken wij u om dit te melden aan de behandelend advocaat. Hoewel er gelukkig nog nooit een beroep op is gedaan, hebben wij zoals een goed advocatenkantoor betaamt ook een kantoorklachtenregeling. U kunt deze regeling hier inzien: klachtenregeling