Aansprakelijkheidsrecht en schadevergoeding

Het uitgangspunt in het Nederlands recht is dat éénieder zijn of haar eigen schade dient te dragen. Op deze hoofdregel bestaan tal van uitzonderingen waarbij geldt dat anderen aansprakelijk zijn voor de geleden schade. Het aansprakelijkheidsrecht is vrij casuïstisch. Er dient per geval te worden beoordeeld wie aansprakelijk is voor de schade.

Wanneer is iemand aansprakelijk?

In simpelweg de meeste gevallen waarin aansprakelijkheid wordt aangenomen, is er sprake van het tekortschieten van personen of zaken. Denkt u bijvoorbeeld aan verkeersongevallen, ongevallen binnen het werk, bouwfouten, medische fouten, de overheid die een fout maakt in een bestemmingsplan, contracten waarin iets mis gaat en producten die niet aan de eisen voldoen.

Bovengenoemde voorbeelden kunnen aanleiding vormen tot een aansprakelijkheidstelling en het vorderen van schadevergoeding.

Niet zonder meer wordt de aansprakelijkheid aangenomen. Naast de tekortkoming zijn er nog andere vereisten van belang. Wij adviseren u daarom om goed juridisch advies in te winnen.

Onze advocaten helpen u graag

Lievekamp Advocaten is graag bereid om u te helpen om de schadeveroorzaker aansprakelijk te stellen teneinde uw schade te verhalen.

Indien u (ten onrechte) wordt aangesproken om schade te vergoeden kunnen wij u uiteraard ook bijstaan om verweer te voeren. Meestal lukt het ons om in een kort tijdsbestek in te schatten of u al dan niet een sterke zaak heeft.

LIEVEKAMP ADVOCATEN OSS

Wij richten ons op de regio Oss, Den Bosch, Nijmegen en Eindhoven.  Bel of mail gerust. Wij helpen u graag verder!