Eigen woning bij scheiding

Wanneer partijen uit elkaar gaan, dient er meestal een afspraak te worden gemaakt over de gezamenlijke woning van partijen. Dit kan een huurwoning zijn, waarbij besloten moet worden wie het huurrecht van de woning krijgt. Het kan ook gaan om een koopwoning, waarbij besloten moet worden of de woning verkocht gaat worden of dat een van de partijen zich uit laat kopen zodat de ander in de woning kan blijven wonen. Bij dit laatste is van belang wat de waarde van de woning is en wat de hoogte van de hypotheek is.

Koopwoning

Bij een koopwoning moet er verder rekening mee worden gehouden in welke relatie partijen tot elkaar staan. Zijn partijen bijvoorbeeld getrouwd in (beperkte) gemeenschap van goederen of hebben ze huwelijkse voorwaarden gemaakt? Indien er sprake is van een woning die in die (beperkte) gemeenschap van goederen valt, komt de woning aan beide partijen voor de helft toe. In het geval van huwelijkse voorwaarden kan er iets anders afgesproken zijn. Bijvoorbeeld dat de woning eigendom is van een van de partijen, of dat een investering door één van de partijen in de woning nog verrekend moet worden tussen partijen. Ongetrouwde partners kunnen daarnaast afspraken vastleggen in een samenlevingsovereenkomst.

Bij de keuze wie in de woning blijft wonen, spelen bovendien ook diverse belangen. Wonen er ook kinderen in de woning? Zo ja, bij wie gaan zij wonen? Waar werken partijen? Kunnen partijen de lasten/kosten van de woning alleen dragen? Is er een overwaarde ofwel onderwaarde op de woning? Kortom, er zijn heel veel vragen die beantwoord moeten worden wanneer er afspraken worden gemaakt over de gezamenlijke woning van partijen die uit elkaar gaan.

Neem contact op met Lievekamp Advocaten indien u hierover vragen heeft.