Het Gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat Fortis beleggers heeft misleid door na de eerste reddingsoperatie in de media te berichten dat Fortis er “financieel sterker voorstond dan ooit”. Hierdoor heeft Fortis, die wist dat die informatie onjuist was, aan de markt een misleidend signaal afgegeven en beleggers op het verkeerde been gezet. Zie ook: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerechtshoven/Amsterdam/Nieuws/Pages/Fortis-aansprakelijk-voor-misleidende-mededelingen-in-2008.aspx

Auteur: advocaat mr. G.A. (Edgar) Verstijnen
Op maandag 7 juli jl. heeft deken mr. Schnitzler van de Advocatenorde `s-Hertogenbosch de stageverklaring uitgereikt aan Willemijn van Koningsveld. Dat houdt in dat Willemijn haar opleiding tot advocate met goed gevolg heeft afgerond. Zij mag zich officieel advocaat medewerker noemen. Onderstaand een foto van Willemijn met stageverklaring en haar trotse patroon.

Uitreiking stageverklaring aan Willemijn
Advocaat Edgar Verstijnen is door mevrouw Anna Ogorodov gevraagd om deel te nemen aan haar promotieonderzoek. Mevrouw Ogorodov is een onderzoeker van de juridische faculteit Maastricht. zij heeft samengewerkt met hoogleer Strafrecht en advocaat-generaal bij de Hoge Raad Taru Spronken. Het betreft een rechtsvergelijkende empirische studie naar de rol van de raadsman tijdens de politiedetentie. In verband met dit onderzoek wordt Edgar geïnterviewd over zijn ervaringen. Het interview vindt plaats op 7 juli aanstaande. Uiteraard zullen wij u informeren zodra het promotieonderzoek is afgerond.