Lievekamp Advocatuur wenst u fijne feestdagen en een zeer geslaagd 2016!

Willemijn van Koningsveld gaat haar droom laten uitkomen. Ze gaat haar horizon verbreden en 3,5 maand rondreizen door Zuid Amerika. 1 januari 2016 vliegt ze naar Buenos Aires om van daaruit via Chili, Bolivia en Peru naar Ecuador te reizen. 

Lievekamp Advocatuur zal haar tot 1 mei 2016 moeten missen, maar wenst haar natuurlijk een geweldige reis toe. Na 1 mei is Willemijn er weer om uw belangen te behartigen. Tot 1 mei nemen Edgar Verstijnen en Anne van Avendonk de honneurs waar.

Door de Hoge Raad is op 9 oktober 2015 uitspraak gedaan met betrekking tot de berekening van kinderalimentatie. De Hoge Raad heeft bepaald dat het kindgebonden budget niet langer van de behoefte van de minderjarige(n) dient te worden afgetrokken. Het kindgebonden budget dient te worden opgeteld bij de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

Door deze uitspraak is er in veel gevallen een herberekening van de kinderalimentatie mogelijk. Met name indien de kinderalimentatie na 1 januari 2015 is vastgesteld. Indien u denkt dat deze manier van berekenen in uw situatie tot een wijziging van de kinderalimentatie leidt, dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Wij kunnen de alimentatie vervolgens opnieuw voor u berekenen en beoordelen of u recht heeft op een hoger bedrag aan kinderalimentatie of u een lager bedrag aan kinderalimentatie hoeft te betalen.