Regelmatig hebben wij te maken met cliënten die een strafbeschikking opgelegd hebben gekregen.

Het Openbaar Ministerie mag bij alle overtredingen en voor misdrijven waarop een gevangenisstraf is gesteld van niet meer dan zes jaar een strafbeschikking uitvaardigen. Daarbij kunnen straffen en maatregelen worden opgelegd zoals een taakstraf (van ten hoogste 180 uur), geldboete, onttrekking aan het verkeer, de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer en een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen van ten hoogste zes maanden.

Meer informatie over de strafbeschikking: lees verder strafbeschikkingHet Gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat Fortis beleggers heeft misleid door na de eerste reddingsoperatie in de media te berichten dat Fortis er “financieel sterker voorstond dan ooit”. Hierdoor heeft Fortis, die wist dat die informatie onjuist was, aan de markt een misleidend signaal afgegeven en beleggers op het verkeerde been gezet. Zie ook: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerechtshoven/Amsterdam/Nieuws/Pages/Fortis-aansprakelijk-voor-misleidende-mededelingen-in-2008.aspx

Auteur: advocaat mr. G.A. (Edgar) Verstijnen
Op maandag 7 juli jl. heeft deken mr. Schnitzler van de Advocatenorde `s-Hertogenbosch de stageverklaring uitgereikt aan Willemijn van Koningsveld. Dat houdt in dat Willemijn haar opleiding tot advocate met goed gevolg heeft afgerond. Zij mag zich officieel advocaat medewerker noemen. Onderstaand een foto van Willemijn met stageverklaring en haar trotse patroon.

Uitreiking stageverklaring aan Willemijn