Een ieder kan door het overlijden van een naaste recht hebben op de nalatenschap. Maar wat is nu eigenlijk de consequentie daarvan? Buiten het aanvaarden dan wel verwerpen van de nalatenschap, denkt men vaak niet aan de mogelijkheid van beneficiaire aanvaarding ofwel de mogelijkheid van stilzwijgende aanvaarding van de nalatenschap. Beneficiaire aanvaarding kan een uitkomst zijn wanneer men niet zeker is van de (positieve/negatieve) inhoud van de nalatenschap. Stilzwijgende aanvaarding kan in zo’n geval juist een gevaar zijn. Met het oog daarop is juridische bijstand op gebied van erfrecht een pré. Zorg dat je niet voor verassingen komt te staan en laat je tijdig informeren!

Anne van Avendonk studeerde Nederlands recht aan de Tilburg University. Op vrijdag 19 juni 2015 is zij met genoegen en een 8 voor haar scriptie met als onderwerp "Erfrecht" afgestudeerd. Tijdens haar studie is Anne werkzaam geweest als juridisch secretaresse bij De Haas & De Jong Advocaten te Tilburg. Tevens heeft zij als juridisch adviseur gewerkt bij de rechtswinkel te Eindhoven en tot slot zet zij zich in als omgangsbegeleider bij Jutz.
Met gepaste trots berichten wij u dat Anne ons per 28 augustus aanstaande komt versterken als advocaat. Anne zal zich naast de algemene praktijk richten op het personen- en familierecht, erfrecht en arbeidsrecht. Anne beschikt over een scherpe analytische blik en een hoge dosis doortastendheid, waarmee zij u goed van dienst zal zijn.

Anne van Avendonk

 
Zoals bij velen bekend wil Joost sinds jaar en dag advocaat worden én heeft hij een grote interesse in het sportrecht. De eerste stap om advocaat te worden heeft Joost gezet door (jaren terug) bij ons juridisch medewerker te worden. De tweede stap heeft hij op 18 juni jl. gezet middels het succesvol afronden van zijn studie Nederlands recht aan de universiteit van Tilburg. De derde stap heeft hij gezet doordat hij per 1 augustus aanstaande een baan als advocaat-stagiair heeft geaccepteerd in Amsterdam. Hij zal zich daar gaan toeleggen op met name het sportrecht. Wij danken Joost voor zijn enorme inzet en jaren van trouwe dienst. Tevens wensen wij hem alle succes als advocaat in Amsterdam.