Vanaf 26 juni 2018 loopt Isabel stage bij Lievekamp Advocaten. Isabel studeert Nederlands recht aan de universiteit te Utrecht en heeft ook tevens een periode gestudeerd aan de University of East London.

Het is de bedoeling dat ze tijdens haar stage veel van de geleerde kennis in de praktijk gaat toepassen. De kans is dan ook groot dat u haar zult ontmoeten op kantoor en of bij een zitting.

Wij wensen Isabel veel succes!

 

Isabel

 

In onze dagelijkse praktijk merken wij dat niet iedereen contact met een advocaat durft op te nemen, omdat men bang is voor hoge kosten.

Wanneer u van een strafbaar feit wordt verdacht is het in de meeste gevallen echter wel raadzaam om een advocaat in de arm te nemen die u kan verdedigen. De gevolgen van een veroordeling kunnen namelijk groot zijn en een goede voorbereiding op de zitting is meestal heel belangrijk. Ook kunnen wij u bijstand verlenen voorafgaand aan en tijdens het verhoor bij de Politie. 

Wordt u verdacht van een strafbaar feit, maar komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, omdat u niet valt onder de inkomensgrens? En vergoedt uw rechtsbijstandverzekeraar geen bijstand strafzaken? 

Laat u zich dan niet weerhouden om contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. Wij kijken altijd naar het belang van de zaak en kunnen u een passend voorstel doen voor de kosten van onze rechtsbijstand. Hierbij kunt u denken aan een vaste prijs voor de hele zaak of een no cure less pay afspraak. Dit houdt in dat we een hogere vergoeding afspreken als het overeengekomen doel van de zaak wordt behaald en een lagere (kostendekkende) vergoeding als het doel onverhoopt niet wordt behaald.

Bovendien is het mogelijk om alle advocaatkosten terug te eisen van de Staat indien u wordt vrijgeproken of uw strafzaak wordt geseponeerd. Wordt u daarom (ten onrechte) verdacht van een strafbaar feit en wilt u goede rechtsbijstand in uw zaak, neem dan contact met ons op. Wij maken vooraf heldere afspraken over de kosten en zullen bij een vrijspraak of sepot proberen om alle kosten op de Staat te verhalen.

Tot slot is de eerste beoordeling van de zaak altijd gratis. U kunt dus altijd vrijblijvend bellen.

Op 1 januari 2018 zal het huwelijksvermogenrecht veranderen in die zin dat je bij het huwelijk niet meer standaard in gemeenschap van goederen getrouwd bent zoals dat nu het geval is. Als je vanaf 1 januari 2018 trouwt zonder huwelijkse voorwaarden op te maken, zul je getrouwd zijn in een beperkte gemeenschap van goederen.

Die beperking van de gemeenschap van goederen houdt in dat de gemeenschap vanaf 1 januari 2018 alleen nog de goederen omvat die voor aanvang van het huwelijk al aan beide echtgenoten toebehoorden en de goederen die door hen worden verkregen vanaf de start van het huwelijk tot de ontbinding daarvan. Ook zal de gemeenschap enkel die schulden omvatten die de echtgenoten voor de start van het huwelijk al gemeenschappelijk hadden en de schulden die tijdens het bestaan van het huwelijk ontstaan. Daarnaast blijven alle verkrijgingen uit erfenis, legaat en schenking privé van de verkrijgende echtgenoot. Gelet hierop is het van groot belang dat toekomstige echtgenoten goed vastleggen wat hun privé vermogen is.

Verder komt er een regeling voor ondernemingen die niet in de gemeenschap van goederen vallen. In die situatie is er een redelijke vergoeding aan de gemeenschap verschuldigd voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot ten behoeve van die onderneming heeft aangewend, tenzij een dergelijke vergoeding al op een andere wijze aan beide echtgenoten toe is gekomen.

Tot slot zal er ook het een en ander wijzigen bij het verhaal van goederen van de gemeenschap (wanneer er bijvoorbeeld schulden zijn). Ook zal bij een faillissement de bewijslast minder zwaar worden voor de niet-gefailleerde echtgenoot om eigen goederen uit de faillissementsboedel terug te krijgen.

In de nieuwe regeling die vanaf 2018 geldt, kun je nog steeds met behulp van huwelijkse voorwaarden andere afspraken maken. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat er helemaal geen sprake is van een gemeenschap, of juist dat er sprake is van de 'oude/volledige' gemeenschap van goederen.

Voor echtgenoten die getrouwd zijn volgens de oude regelgeving, zal het oude recht blijven bestaan met uitzondering van de gewijzigde regel omtrent de bewijslast bij een faillissement.