Zoals de meeste mensen weten is het strafbaar om opzettelijk vals geld uit te geven. Nu wil het geval dat de afgelopen maanden er in Oss en omgeving regelmatig betaald is met valse biljetten van € 50,00. Uitkijken geblazen dus!

Een aantal personen is inmiddels op het matje geroepen door het Openbaar Ministerie. Waar het in dit soort kwestie met name om gaat is de vraag of de uitgever van het valse geld wist danwel kon weten dat het vals geld betrof. Het antwoord op deze vraag is sterk casuïstisch. Vragen die spelen; is het biljet gemakkelijk van echt te onderscheiden? Hoe is men aan het biljet gekomen? Viel er iets op toen het geld uitgegeven werd?

Inmiddels is voor een aantal cliënten succesvol betoogd dat zij niet wisten dat het vals geld betrof. Zij gingen terecht vrijuit.

Wordt u ook beschuldigd of heeft u een nep-biljet ontvangen en behoefte aan advies. U weet ons te vinden!
Regelmatig hebben wij te maken met cliënten die een strafbeschikking opgelegd hebben gekregen.

Het Openbaar Ministerie mag bij alle overtredingen en voor misdrijven waarop een gevangenisstraf is gesteld van niet meer dan zes jaar een strafbeschikking uitvaardigen. Daarbij kunnen straffen en maatregelen worden opgelegd zoals een taakstraf (van ten hoogste 180 uur), geldboete, onttrekking aan het verkeer, de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer en een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen van ten hoogste zes maanden.

Meer informatie over de strafbeschikking: lees verder strafbeschikking